Sama seperti nubuat Yesaya 60, ketika kita menyatakan terang kemuliaan Ibu Yerusalem Sorgawi, semua bangsa di dunia yang ada di bawah kegelapan akan berpengetahuan rohani dan semua bangsa dan raja-raja datang kepada Ibu Sorgawi dan memuliakan-Nya. Sama seperti akarlah pokok utama untuk berbuah walaupun itu tidak terlihat, ketika kita bermegah akan Tuhan Ibu dan bersandar pada-Nya, injil ini akan diberitakan dengan segera.