Orang tanpa matlamat hanya mencari alasan tentang
mengapakah mereka tidak dapat melakukan misi.
Apabila Musa dan Yunus mempunyai matlamat,
kesungguhan kemahuan bangkit dalam hati mereka.
Dengan kesungguhan kemahuan itu,
mereka berdoa kepada Tuhan
dan menyempurnakan kerja hebat.
Sama juga, kita telah dipanggil
untuk menyelamatkan 7 bilion manusia.
Jadi, kita mesti menyelamatkan dunia
dengan matlamat yang jelas dan kesungguhan kemahuan.