Όπως προφητεύτηκε στον Ησαΐα 60, όταν λάμπουμε το φως
της δόξας της ουράνιας Ιερουσαλήμ Μητέρας, οι άνθρωποι καλυμμένοι
στο σκοτάδι θα έχουν πνευματική διάκριση και όλα τα έθνη και οι βασιλιάδες
θα έρθουν στην ουράνια Μητέρα και θα Την δοξάσουν.
Καθώς ο καθοριστικός ρόλος που επιτρέπει στο δέντρο να παράγει καρπό
βρίσκεται στη ρίζα του, όταν καυχιόμαστε για τη Θεά Μητέρα
και βασιζόμαστε σε Εκείνη, αυτό το έργο του ευαγγελίου θα ολοκληρωθεί γρήγορα.