Η Εκκλησία του Θεού Παγκόσμια Ιεραποστολική Κοινωνία παρέλαβε το Βραβείο της Βασίλισσας για την Εθελοντική Υπηρεσία και ως εκ τούτου έλαβε τον τίτλο Μέλους του πιο Εξαιρετικού Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (MBΕ).

© World Mission Society Church of God. Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται.

Ελληνικα