Tumanggap ang World Mission Society Church of God ng UK Queen’s Award para sa Voluntary Service at ng titulong Member of the Most Excellent Order of the British Empire (MBE).

© World Mission Society Church of God. All rights reserved.
.

Filipino