Audio version

Sama seperti nubuat Yesaya 60, ketika kita menyatakan terang kemuliaan Ibu Yerusalem Sorgawi, semua bangsa di dunia yang ada di bawah kegelapan akan berpengetahuan rohani dan semua bangsa dan raja-raja datang kepada Ibu Sorgawi dan memuliakan-Nya. Sama seperti akarlah pokok utama untuk berbuah walaupun itu tidak terlihat, ketika kita bermegah akan Tuhan Ibu dan bersandar pada-Nya, injil ini akan diberitakan dengan segera.