Аудио

Бодит нь байж гэмээнэ сүүдэр нь үүсдэгчлэн
сүнслэг ертөнцөд тэнгэрийн орны гэр бүл байдаг тул
сүүдэр болох махан биеийн ертөнцөд ч
гэр бүлийн тогтолцоо байдаг.
Сүүдэр болох махан биеийн гэр бүл
цусаар холбогддог шиг
зөвхөн шинэ гэрээ Дээгүүр Өнгөрөх Баярын
Христийн цусаар л тэнгэрийн орны гэр бүл болж чадна.