Аудио

Бурханыг хайрладаг бол зайлшгүй Бурханы тушаалыг сахих ёстой.
Амралтын өдөр нь Бурханы тушаал буюу ариун өдрийн хувьд
ард түмнийг нь Бурхантай холбох чухал тэмдэг болж,
тэнгэрт нүгэл үйлдэн хөөгдсөн хүн төрөлхтний нүглийг уучлан,
дахин мөнхийн амралт руу хөтлөхийн төлөө ерөөл соёрхсон өдөр.
(Библи дэх баттай баримт:
Амралтын өдөр нь долоо дахь өдөр буюу бямба гараг)