Аудио

Бурханы дүр төрхөөр эрэгтэй эмэгтэй хүнийг бүтээж,
зөвхөн Эхээс амь авдаг түмэн бодисын зүй тогтлоор
Эцэг Бурхан, Эх Бурханы оршихуйг
хүн төрөлхтөнд мэдүүлсэн.
(Тэнгэрийн орны хурим найрын тухай зүйрлэлээр тэнгэр Эхийг гэрчилсэн)