Аудио

Бурханы авралын төлөвлөгөө хүний бодлоос өөр.
Хүний бодлоор махан биеэр ирэх Бурханд итгэж чадахгүй,
Эх Бурханыг үгүйсгэвэл мөнх амь ч, аврал ч авахгүй юм.
(Гидеоны 300 дайчин)