Аудио

Зорилгогүй хүн үүргээ биелүүлэхгүй байх шалтаг л эрдэг.
Мосе, Иона нар зорилготой үедээ чин хүсэл эрмэлзэлтэй болж,
үүгээрээ Бурханаас гуйн агуу түүх биелүүлсэн шиг
энэ үед бид 7 тэрбум хүнийг аврахын тулд дуудагдсан тул
тодорхой зорилго, чин хүсэл эрмэлзлээр дэлхийг аваръя.