Аудио

Биднийг мэдээгүй байхад цаг үеийн болон сүнсний байдал дандаа өөрчлөгдөж байдаг.
Өмнөх итгэлтэй байсан үе нь дандаа тэр чигтээ байгаа гэж бодолгүй, Бурханы үгэнд дуулгаваргүй хандаж уу гэж үргэлж өөрийгөө эргэн харж, Бурханы үгтэй санал нэгдэн амьдрах хэрэгтэй.
(Хийлдэг цагиргаар хөвж байгаад нэг л мэдэхэд аюултай газар руу урсгалд туугдаад явсан хүний жишээ)