Tanpa kita sedari, keadaan dan persekitaran rohani sentiasa berubah.
Kita tidak harus berfikir bahawa iman kita yang bagus pada masa lepas akan selalu kekal bagus, tetapi mesti hidup menurut fiman Tuhan, merenungi sama ada kita mentaati firman Tuhan atau tidak.