Audio

တစ်ခါမှ မတည်ဆောက်ဖူးတဲ့ သင်္ဘောကို နာခံမှုနဲ့ ဆောက်ပြီး ကယ်တင်ခံရတဲ့ နောဧ၊
ကတိတော်နှုတ်ကပတ်ကို ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ မတုံ့ဆိုင်းဘဲ ဣဇာက်ကို ဆက်ကပ်ခဲ့တဲ့ အာဗြဟံ၊
ကြီးမားတဲ့ အဟန့်အတားဖြစ်တဲ့ ဖာရောဘုရင်ဆီ ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပတ်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဟောပြီး၊
ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ခိုးကို ထင်ရှားစေတဲ့ ပရောဖက်ဖြစ်လာတဲ့ မောရှေ!
ဒီလို ယုံကြည်ခြင်းဘိုးဘေးတွေလို အကြွင်းမဲ့နာခံမှုနဲ့ အကျင့်ရှိတယ်ဆိုရင်၊
ဒီခေတ်မှာ မိန့်တော်မူထားတဲ့ လူသားသန်း ၇၀ဝ၀ ကယ်တင်ခြင်းကိုလည်း၊
ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ခိုးတော်နဲ့ အားလုံး အောင်မြင်စေတော်မူပါလိမ့်မယ်။