अडियो

वास्तविक कुरा भएमा छाया बनेजस्तै
आत्मिक संसारमा स्वर्गीय परिवार भएकोले
छायाको यस भौतिक संसारमा पनि पारिवारिक व्यवस्था भएको हो ।
छायाको शारीरिक परिवारको सम्बन्ध रगतद्वारा गाँसिएजस्तै
केवल नयाँ करार निस्तार–चाड ख्रीष्टको रगतद्वारा मात्र
स्वर्गीय परिवारको सदस्य बन्न सकिन्छ ।