Audio

Om de mensheid te redden die niet anders kon dan te sterven voor de zonde, kwam God naar deze aarde, Zijn hemelse glorie achterlatend.
Wij moeten Gods liefde realiseren en heel ons hart en ziel stoppen
in het redden van zeven miljard mensen.
Hoewel mensen de leiding namen in het kruisigen van God, alsof Hij een zondaar was, en Hem vernederde, kwam God opnieuw naar deze aarde om ons te redden.