Audio

Een schaduw wordt gevormd waneer er
een realiteit is. Omdat er de hemelse Gezin is in
de spirituele wereld, is er het gezin in de fysieke
wereld die een schaduw is.
Zoals het aardse gezin, die een schaduw is,
verbonden is met bloed, kunnen wij alleen door
het bloed van Christus beloofd in het
Pascha van het nieuw verbond,
leden worden van de hemelse gezin.