Audio

Noach werd gered door met gehoorzaamheid een ark te bouwen, hoewel hij
geen ervaring had. Abraham offerde Isaak aan God zonder twijfel, gelovend
in Gods belofte en Mozes werd een grote profeet die Gods machtige kracht toonde
door stoutmoedig aan de Farao, die een grote hindernis was, Gods woord te brengen!
Het gebod om zeven miljard mensen te redden,
zal ook vervuld worden door de kracht van God
wanneer wij absoluut God gehoorzamen en
Zijn woord uitvoeren net zoals de voorvaders van geloof.