Audio

Net als het gebed van de tollenaar, verhogen zij die
realiseren dat ze zondaars zijn en berouwen, zich niet,
maar weten hoe zich te verlagen en
broeders en zusters te dienen.
Aan zij die Gods wil toepassen en
God gehoorzamen, geeft God de kracht van
de Heilige Geest om veel zielen te trekken
als een magneet, maar kwaadsprekerij ontstaat
waar mensen proberen verhoogd te worden en
handelen met een autoritaire houding.