Het evangelie van het nieuwe verbond zijn de woorden van hoop
aan mensen die in wanhoop zijn, voorbestemd om naar de hel te gaan.
Positieve woorden met geloof brengen verbazingwekkende wonderen voort; negatieve woorden die mensen in wanhoop
laten vallen leidt ons om geoordeeld te worden op de laatste dag.
(De woorden van de twee misdadigers naast Jezus aan het kruis
en het resultaat van het negatieve verslag van de 12 verkenners)