Dacă îl iubim pe Dumnezeu, noi trebuie să ascultăm de ce ne-a poruncit El.
Ziua de Sabat este porunca lui Dumnezeu
și de asemenea o zi sfântă ca și semn între Dumnezeu
și poporul lui Dumnezeu. De asemenea, este o zi binecuvântată
prin care putem intra în odihna veșnică,
fiind iertați de păcatele pe care le-am făcut în cer.
(Dovadă absolută în Biblie:
ziua de Sabat este a șaptea zi—Sâmbăta)