Toate ființele omenești au venit pe acest pământ deoarece au păcătuit în cer.
Fără a ști viața lor anterioară, oamenii trăiesc ca sclavi ai morții
și sunt distruși la final. Ce lamentabil!
Ca prinții și prințesele cerești, să ne punem speranța
în lucrurile cerului, ținând legile lui Dumnezeu.
Dorințele naturii păcătoase sunt împotriva Duhului,
și ne stingheresc de la a intra în cer.
După cum am văzut în Pilda Omului Bogat și a lui Lazăr,
nu există o altă ocazie de a fi iertați de păcate
după ce viața noastră de pe acest pământ se termină.