เสียง

ผู้ที่ไม่มีเป้าหมายนั้น มักหาเหตุผลมาเป็นข้ออ้าง
ว่าไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้
ทันทีที่โมเสสกับโยนาห์มีเป้าหมาย
ความเพียรพยายามก็ผุดขึ้นมาในจิตใจของเขา
และด้วยความเพียรพยายามนั้น
เขาทั้งหลายได้อธิษฐานแด่พระเจ้า และสำเร็จการงานอันยิ่งใหญ่นั้น
ในทำนองเดียวกัน เราทั้งหลายได้ถูกเรียกมา
เพื่อช่วยทั้ง 7 พันล้านคนให้รอด
ดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องช่วยโลกให้รอด
ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนและด้วยความเพียรพยายาม