ÂM THANH

Kể cả các thiên sứ trên trời
cũng phải ghen tỵ với ngày Sabát của giao ước mới,
nhưng Satan dỗ dành người ta
như thể thứ trên trái đất này còn có giá trị hơn,
hòng hủy báng khiến cho không xem
ngày Sabát của Đức Chúa Trời.