Chia sẻ sự sống ấm áp được nối tiếp bằng tình yêu Hiến máu chuyển tiếp Tình yêu Lễ Vượt Qua Yêu thương Sự sống 2017

Xuất bản 2018. 08. 04 lượt xem479

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới là đoàn thể đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Nữ hoàng Anh Quốc, nên là Thành viên của Huân chương xuất sắc nhất của Đế quốc Anh (MBE).

© World Mission Society Church of God. Bảo lưu mọi quyền.

Tiếng Việt