ÂM THANH

Bàn tay đẹp nhất trên thế gian này là bàn tay của ai vậy?
Một trong các tác phẩm của họa sĩ người Đức Albrecht Durer, người được gọi là “Leonardo da Vinci của Bắc Âu” biểu hiện bàn tay đẹp nhất trên thế gian.
Đó chính là tác phẩm “Bàn tay cầu nguyện”.
Người mẫu cho danh tác “Bàn tay cầu nguyện” của Durer chính là người bạn thân của ông. Người bạn của ông là ân nhân đã hy sinh bản thân mà hậu thuẫn cho khi Durer tuy có năng khiếu vẽ tranh nhưng hoàn cảnh lại quá nghèo khó để theo học mỹ thuật.
Nhờ người bạn, Durer đã hoàn thành nghiệp học tốt đẹp, sau đó nhập môn vào giới mỹ thuật và để lại danh tiếng của mình, nghĩ rằng lúc này đã đến lúc bản thân mình phải hậu thuẫn lại người bạn, nên Durer đã đi tìm người bạn. Và ở nơi ấy, ông đã tình cờ được trông thấy người bạn đang cầu nguyện lên Đức Chúa Trời vì mình.
“Chúa ơi! Tay của tôi đã bị cứng vì làm việc khó khăn rồi, nên không thể vẽ những bức tranh khéo léo nữa. Xin hãy giúp đỡ cho Durer có thể vẽ tốt thay cả phần của tôi, và giúp đỡ cho Durer có thể vẽ bức tranh đẹp đẽ vì vinh hiển của Chúa!”
2 nghìn năm trước, Đức Chúa Jêsus đã trở nên người mà đến trái đất này để cứu rỗi nhân loại. Sau khi Đức Chúa Jêsus thăng thiên sau 40 ngày phục sinh, ở tại một phòng cao ở Giêrusalem, những người có bàn tay đẹp đẽ đã nhóm hiệp lại. Đó là để dâng cầu nguyện cầu khẩn Thánh Linh lên Đức Chúa Trời. Họ đã giữ Lễ Ngũ Tuần trong vòng 10 ngày, và sau khi dâng cầu nguyện cầu khẩn Thánh Linh khẩn thiết lên Đức Chúa Trời, họ đã được nhận lấy Thánh Linh theo như lời hứa của Đức Chúa Jêsus.
Cầu nguyện là hành động rất quan trọng xét về phần linh hồn, ấy giống hệt như hô hấp của linh hồn. Giống như người không thở là người chết, thì chứng cớ rằng linh hồn đang sống chính là “cầu nguyện”.