ÂM THANH

Cho đến khi trở về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu,
trở về lòng Cha Mẹ trên trời,
ai cũng có thập tự giá mà từng người phải gánh vác,
và cũng có sự rèn luyện cần phải chịu đựng.
Sự rèn luyện là quá trình loại bỏ cáu cặn phần linh hồn,
nên sự đau đớn cũng đi đôi với,
nhưng chúng ta phải cầu khẩn lên Đức Chúa Trời
và gắng sức để chiến thắng đau đớn ấy
và đi theo con đường ngay thẳng.
(Đức Chúa Jêsus Christ cho thấy tấm gương thắng lợi cám dỗ)