ÂM THANH

“Hội Thánh của Đức Chúa Trời”
là Hội Thánh mà đích thân Đức Chúa Trời lập nên,
và là Hội Thánh lẽ thật
tin vào Đức Chúa Trời đến trong xác thịt
trong khi làm theo công việc Tin Lành của Đức Chúa Jêsus
và các thánh đồ Hội Thánh sơ khai.
Chúng ta phải rao truyền ngày Sabát,
Lễ Vượt Qua của giao ước mới
cho những người đang hiểu lầm
về Hội Thánh của Đức Chúa Trời thể này,
và phải cho biết chân thật.