ÂM THANH

Thông qua tình yêu thương
của các bậc cha mẹ trên trái đất này, là thế giới hình bóng,
có thể hiểu được tình yêu thương
và ân huệ lớn lao của Cha Mẹ trên trời.
(Câu chuyện về người nông dân nghèo có năm người con trai)

Món quà lớn nhất có thể trao tặng cha mẹ
và gia đình phần xác thịt
chính là cho biết về Nước Thiên Đàng vĩnh cửu
không có sự chết và đau đớn.