Kiểm chứng chi tiết
Thời gian thẩm tra: 3 năm
Hội Thánh của Đức Chúa Trời
cuối cùng được chọn lọc
làm người nhận “Giải thưởng của Nữ hoàng”
Đặc biệt những người đã thẩm tra Hội Thánh của Đức Chúa Trời là những nhân sĩ có chức vị quan trọng nhất, và kỹ tính nhất trong số các nhân viên thẩm tra.
Những người thể ấy đã thăm viếng Hội Thánh rất nhiều lần để thẩm tra, và họ càng gặp gỡ những người thụ hưởng để xác minh, thì họ lại càng được cảm động sâu sắc bởi phụng sự và tình yêu thương chân thành của các thánh đồ.