ÂM THANH

Bởi tội lỗi đã phạm ở trên trời,
nhân loại đã đến trái đất này và không biết được đời trước.
Đừng trở nên nhân sinh đáng thương phải bị hủy diệt
bởi làm tôi mọi cho sự chết ở trên trái đất này,
nhưng hãy giữ phép đạo của Đức Chúa Trời
sao cho xứng đáng là hoàng tử và công chúa thiên thượng
và hãy trông mong thứ ở trên trời.
– Sự ham muốn của xác thịt trái với những điều của Thánh Linh
nên khiến cho không thể đi vào Nước Thiên Đàng.
– Giống như ví dụ về người giàu và Laxarơ,
sau khi đời này kết thúc, không còn cơ hội của sự tha tội nữa.