Chỉ trong vòng không quá 50 năm, Hội Thánh của Ðức Chúa Trời đã đạt được sự trưởng thành đáng cảm phục. Theo lời tiên tri của Ðức Chúa Trời, Hội Thánh của Ðức Chúa Trời đã bắt đầu từ Hàn Quốc là xứ đầu cùng đất phương đông, được mở ra bình minh của Tin Lành từ năm 1948 bởi Ðấng An Xang Hồng.
“Tuyệt vời Hàn Quốc, tuyệt vời Hội Thánh của Ðức Chúa Trời” Trong sự hò reo và hoan hỉ của thế giới chứa đựng lẽ thật và lòng ao ước Hội Thánh của Ðức Chúa Trời. Hàn Quốc trở nên cái nôi mới của Tin Lành. Hội Thánh của Ðức Chúa Trời trở nên Thánh Ðịa mới của Tin Lành. Giờ đây bước chân của thế giới tìm kiếm Hội Thánh của Ðức Chúa Trời đang hướng về đâu?
Hỡi mặt trời, hãy ngước đầu lên! Hỡi buổi mai, hãy mở bình minh! Hãy mở ra một ngày mới với tiếng hò la; hãy chuẩn bị một buổi sáng mới! Ðất nước tại đầu cùng đất phương Ðông! Ðất nước của Buổi Sáng mặt trời mọc lên! Tại nơi bình minh bắt nguồn, Thành Thánh là Hội Thánh của Ðức Chúa Trời, là động lực của cả thế giới, vươn mình lên!