Tại Mỹ và kể cả các nước phương Tây, đạo Cơ đốc càng ngày càng suy sụp. Ngược lại, các thánh đồ muốn học Kinh Thánh ngày càng tràn vào Hội Thánh của Ðức Chúa Trời. Tin Lành tại Bắc Mỹ bắt đầu chỉ mấy năm trước tại Hội Thánh của Ðức Chúa Trời ở LA, nay được truyền cho cả Mỹ. Ðiều đó cho thấy xã hội Mỹ đang được liên hiệp thành một trong Hội Thánh của Ðức Chúa Trời. Ngọn lửa Tin Lành truyền từ Bắc Mỹ được lan sang Nam Mỹ trong khoảnh khắc! Nhiệt khí Tin Lành nóng bỏng và lịch sử đáng ngạc nhiên như thế này, được truyền cho các nước châu Á, châu Phi, châu Âu và châu Ðại Dương trong khoảnh khắc. Các thánh đồ nước ngoài luôn biểu hiện tấm lòng vui mừng trọn vẹn bởi Tin Lành giao ước mới, và luôn nở nụ cười tươi sáng. Các thánh đồ này bay đến Hàn Quốc để học Kinh Thánh bởi các đấng tiên tri Hàn Quốc, để gặp Mẹ linh hồn, và để thăm thánh địa của Tin Lành giao ước mới.