Tình yêu thương của Mẹ được rao truyền trên thế giới

Xuất bản 2018. 08. 06 lượt xem1787

Mục lục

Video liên quan

Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới là đoàn thể đón nhận Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Nữ hoàng Anh Quốc, nên là Thành viên của Huân chương xuất sắc nhất của Đế quốc Anh (MBE).

© World Mission Society Church of God. Bảo lưu mọi quyền.

Tiếng Việt