ÂM THANH

Đức Chúa Trời ngụ ở trong Siôn, là nơi giữ 3 kỳ 7 lễ trọng thể,
và Ngài ban món quà là hạnh phúc và sự cứu rỗi đời đời
cho những người giữ điều răn,
tức là lễ trọng thể của Đức Chúa Trời ở trong Siôn.
Nếu giữ điều răn của loài người
thì sự khôn ngoan và thông sáng sẽ bị giấu đi,
bởi đó dẫn đến coi khinh điều răn của Đức Chúa Trời,
rốt cuộc không được đạt tới sự cứu rỗi.